Aantal verschillende bacteriesoorten

De biodiversiteit in een meer divers microbioom kan het grote aantal verschillende bacteriesoorten bijdragen aan veel verschillende functies die door bacteriën worden uitgevoerd. Als gevolg daarvan kan je lichaam beter gebruik maken van voedsel en voedingsstoffen en makkelijker omgaan met stress en ondervoeding.
  • Chatelier E, et al. Richness of human gut microbiome correlates with metabolic markers. Nature 500, 541 (2013).
  • Cotillard A, et al. Dietary intervention impact on gut microbial gene richness. Nature 500, 585 (2013).