Aantal verschillende bacteriesoorten

Aantal verschillende bacteriën verbeterbaar

De microbiële diversiteit in je darmsysteem ligt onder het normale niveau. Gemiddeld ligt het aantal verschillende bacteriën tussen 165 en 347 soorten.

  • Als je soortenrijkdom wat hoger was, zou je microbiële diversiteit je nog beter kunnen helpen om ziektes te bestrijden. 
  • De sterkte van ons immuunsysteem is namelijk onlosmakelijk verbonden met de staat van ons microbioom. Het microbioom zou idealiter een symbiotisch ecosysteem moeten vormen. Indien de verhouding van goede en slechte bacteriën uit balans is, een zogenaamde dysbiose, kan dit op lange termijn leiden tot gezondheidsklachten zoals spijsverteringsklachten, huidproblemen en auto-immuunziekten.
De biodiversiteit in een meer divers microbioom kan het grote aantal verschillende bacteriesoorten bijdragen aan veel verschillende functies die door bacteriën worden uitgevoerd. Als gevolg daarvan kan je lichaam beter gebruik maken van voedsel en voedingsstoffen en makkelijker omgaan met stress en ondervoeding.
  • Chatelier E, et al. Richness of human gut microbiome correlates with metabolic markers. Nature 500, 541 (2013).
  • Cotillard A, et al. Dietary intervention impact on gut microbial gene richness. Nature 500, 585 (2013).